Pomiary mikroklimatu w środowisku pracy

POMIAR MIKROKLIMATU W ŚRODOWISKU PRACY Z FM SOLUTIONS:


Oferujemy Państwu możliwość skorzystania z najwyższej jakości na rynku, usługi związanej z pomiarem parametrów powietrza w miejscu pracy.

Nasza oferta skierowana jest do:

WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI
GENERALNYCH
WYKONAWCÓW
SERWISANTÓW
HVAC
WYKONAWCÓW
INSTALACJI
NAJEMCÓW
HALE
PRZEMYSŁOWE
I SPORTOWE
ZARZĄDCÓW
NIERUCHOMOŚCI

W RAMACH USŁUGI POMIARU MIKROKLIMATU:


  • za pomocą miernika, wyznaczamy parametry środowisk termicznych mikroklimatu umiarkowanego
  • wykonując pomiary za pomocą przyrządu EHA MM203, określamy stopień dyskomfortu (niezadowolenia z warunków cieplnych) osób eksponowanych na środowisko umiarkowane. Norma umożliwia analityczne określenie i interpretację komfortu termicznego z zastosowaniem wskaźnika PMV (przewidywana średnia ocena) i PPD (przewidywany odsetek osób niezadowolonych) oraz kryteriów miejscowego komfortu termicznego,
  • dzięki wykonywanym pomiarom, jesteśmy w stanie określić, czy instalacja wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania (wraz z przynależną automatyką) w budynku działa w sposób zapewniający odpowiedni komfort termiczny osobom w nim pracującym.

Wykonywane pomiary znajdują zastosowanie dla nowo powstałych obiektów (w celu sprawdzenia czy instalacje spełniają założenia projektowe i zapewniają wymagany przepisami komfort termiczny), jak również dla obiektów istniejących, w których pracownicy odczuwają dyskomfort termiczny. Pomiary są również pomocną informacją nt. działania instalacji w czasie wykonywania audytów instalacji.


Zapraszamy do współpracy klientów z województw: małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego i dolnośląskiego. Badania miernikiem wykonujemy na zlecenie. W przypadku chęci Klienta do wykonania badania mikroklimatu w środowisku pracy, przedstawiamy koszt takiego badania oraz ustalamy dogodny dla Klienta termin.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj odpowiedzi na wszelkie pytania.